Klasične nauke

 • Језичко-стилска анализа Цицеронових беседа; латинско-српски речник;вокабулар за студенте класичних наука (латински језик).
 • 1990 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1997 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: РЕЦЕПЦИЈА ЦИЦЕРОНОВИХ СПИСА КОД СРБА)
 • 2008 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ЈЕЗИК И СТИЛ ЦИЦЕРОНОВЕ ДРУГЕ ФИЛИПИНКЕ:УВЕРЉИВОСТ НЕИЗГОВОРЕНЕ БЕСЕДЕ)
 • 2017 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: КЛАСИЧНЕ НАУКЕ)
 • 2008 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: КЛАСИЧНЕ НАУКЕ)
 • 1998 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈСКА ГРАМАТИКА ЛАТИНСКОГ ЈЕЗИКА)
 • 1993 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК)
 • 1999 -  1999 -  Политичар у грађанском рату – јавна и приватна личност: пропаст републиканских институција
  ААОМ, Београд, Србија (циклус предавања)
 • 2007 -  2013 -  Стручно усавршавање Креативна настава класичних језика (редовни предавач, аутор и реализатор)
  Филозофски факултет, Филолошки факултет, Београд, Србија (циклус предавања)
 • 2002 -  2005 - Lucida intervalla, Прилози Одељења за класичне науке  (чланство)
 • 2002 -  2013 - Асоцијација за класичне студије Србије  (чланство)
 • 2010 -  Асоцијација за класичне студије Србије  (Председник)
↑↑↑