Klasične nauke

 • покласични, позни и вулгарни латинитет
  историја латинског језика
  римска епиграфска поезија
  латински стил
 • 1989 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1995 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: АСПЕКТИ ФУНКЦИОНИСАЊА ПАРАДИГМАТСКОГ СИСТЕМА ЛАТИНСКИХ ГЛАГОЛСКИХ ИНЕНИЦА)
 • 2003 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: МЕЗИЈСКИ СПОМЕНИЦИ ЛАТИНСКЕ НАДГРОБНЕ ПОЕЗИЈЕ)
 • 2019 - редовни професор - ФФ
  (ужа научна област: КЛАСИЧНЕ НАУКЕ)
 • 2009 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: КЛАСИЧНЕ НАУКЕ)
 • 2004 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: СРЕДЊОЛАТИНСКА ФИЛОЛОГИЈА)
 • 1996 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈСКА ГРАМАТИКА ЛАТИНСКОГ ЈЕЗИКА)
 • 1998 -  2008 - члан уредништва часописа Lucida intervalla - Prilozi Odeljenja za klasične nauke при Филозофском факултету у Београду  (чланство)
 • 2002 -  2004 - члан Комисије Министарства просвете за реформу основног и средњег образовања у области језика, књижевности и комуникације  (чланство)
 • 2006 -  2010 - Антички натписи Илирика: критичко издавање и интердисциплинарна истраживања епиграфских споменика
  Филозофски факултет, Београд
↑↑↑