Klasične nauke

 • Античка и српска реторика, епистолографија, историја књижевних жанрова
 • 1977 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1983 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: СРПСКИ ЕКВИВАЛЕНТ АНТИЧКИХ НАЗИВА ЗА СТИЛСКЕ ФИГУРЕ 1800-1860)
 • 1987 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: СТЕРИЈА И КВИНТИЛИЈАН-ТИПСКА ОБЕЛЕЖЈА И АНТИЧКИ ИЗВОРИ СТЕРИЈИНЕ "РЕТОРИКЕ")
 • 1999 - редовни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА ХЕЛЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ)
 • 1994 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА ХЕЛЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ)
 • 1988 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ПРЕГЛЕД АНТИЧКЕ КЊИЖЕВНОСТИ)
 • 1983 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: АНТИЧКА КЊИЖЕВНОСТ)
 • 1978 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: АНТИЧКА КЊИЖЕВНОСТ)
 • 1994 -  2011 -  Латински језик Античка и српска реторика
  Филозофски факултет , Бања Лука, Република српска (гостујући професор)
 • 2008 -  2013 -  Реторика у настави
  Учитељски факултет, Београд, Србија (гостујући професор)
 • 1998 -  2000 - Филозофски факултет у Београду  (продекан за наставу)
 • 2011 -  2015 - Хришћанска култура на Балкану у средњем веку: Византијско царство, Срби и Бугари од 9-15 века
  Филозофски факултет Београд
↑↑↑