Klasične nauke

  • 2017 - основне студије - ФФ
  • 2019 - мастер студије - Државни универзитет у Санкт-Петербургу
  • 2020 - асистент - ФФ
    (ужа научна област: КЛАСИЧНЕ НАУКЕ)
↑↑↑