Istorija umetnosti

Предавачи: др Владимир Симићванредни професор
др Олга Шпехарванредни професор
др Драгана Павловићдоцент
др Игор Борозанванредни професор
Заједнички предмети, Изборни предмет мастера 1
Број бодова: 3.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑