Istorija umetnosti

Хеленска и римска књижевност: проблеми изучавања
Предавачи: др Војислав Јелићредовни професор
др Гордан Маричићванредни професор
др Душан Поповићдоцент
др Ненад Ристовићредовни професор
др Ана Петковићдоцент
изборни предмет
Број бодова: 10.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑