Istorija umetnosti

Основи уметности и визуелне културе новог и модерног доба
Предавачи: др Лидија Мереникредовни професор
др Ненад Макуљевићредовни професор
др Ана Костић Ђекићдоцент
обавезни предмет
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑