Istorija umetnosti

Менаџмент и маркетинг у образовању
Предавачи: др Шефика Алибабић-Хоџићредовни професор
др Јован Миљковићдоцент
изборни предмет
Број бодова: 8.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑