Istorija umetnosti

Музеологија и херитологија
Предавачи: др Предраг Драгојевићредовни професор
др Милан Попадићванредни професор
др Милица Божић Маројевићдоцент
др Никола Крстовићдоцент
изборни предмет
Број бодова: 10.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑