Istorija umetnosti

Психолошке школе и правци
Предавачи: др Гордана Јовановићредовни професор у пензији
др Каја Теовановић (девојачко Дамњановић)доцент
др Биљана Станковићдоцент
изборни предмет
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑