Istorija umetnosti

Методологија историје уметности и визуелне културе новог века
Предавачи: др Ненад Макуљевићредовни професор
др Саша Брајовићредовни професор
др Владимир Симићванредни професор
др Игор Борозанванредни професор
обавезни предмет
Број бодова: 4.00
Начин полагања: писмено
Садржај предмета: Критика дијалектичког приступа Предмет проучавања: уметност и визуелна култура Проширивање погледа: плурализам контекста Иконологија Реторика Eстетика Артифицирање Култ и визуелна култура Ритуал и визуелна култура Држава, друштво и визуелна култура Биографија Монографија Синтеза
Циљ изучавања предмета: Оспособљавање студента за разумевање и примену интерпретативних метода у сопственом раду - научном делу и студијском тексту из области Историја уметности и визуелна култура новог века.
Предуслови за полагање: Одслушани и положени предмети - испити и изборни курсеви из програма Катедре за историју уметности новог века.
Облици наставе: Предавања са елементима семинара.
Обавезе студената: Похађање наставе, учешће у дискусији, облици усменог излагања - презентације. Обавезна припрема за час на основу претходно одређене литературе.
Постојећи курсеви:
↑↑↑