Istorija umetnosti

Курс:
Уметност и власт. Политика у европској и југословенској уметности 1923-1951. (осн.)
Предавачи: др Лидија Мереникредовни професор
изборни курс
Број бодова: 3.00
Садржај курса: Политика у европској и југословенској уметности 1923-1951.
Циљ изучавања курса: Оспособљавање и развијање способности за анализу, разумевање и закључивање веза политичке историје, друштвене историје и визуелних уметности у 20. веку.
Предуслови за полагање: Студенти ИУ 7. или 8. семестра (у зависности од распореда у датом семестру). Мастер студенти ИУ,
Облици наставе: Предавања обогаћена визуелним материјалом, анализа визуелног материјала. Са дискусијом или питањима студената.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводно предавање. Како се кроз новију историју уметности исказује политика

2. недеља
предавање - Немачка ситуација. Од Версајског мира до успона нацизма и уметност.

3. недеља
предавање - Немачка ситуација. Уметност нацизма, идеологија, политика, програм.

4. недеља
предавање - Тоталитарна уметност. Карактеристике, препознавање.

5. недеља
предавање - Критика нацистичке уметности током тридесетих и четрдесетих година 20. века

6. недеља
предавање - КОнфликти оо уметности у раном периоду Револуције у Русији (СССР)

7. недеља
предавање - Стаљинова ера. Социјалистички реаализам и типови слике.

8. недеља
предавање - Ситуација у Италији и Шпанији

9. недеља
предавање - Краљевина СХС, Краљевина Југославија и идеолошка подвојеност уметности

10. недеља
предавање - Социјални и борбени реализам у Краљевији Југославији
Литература: Četvrta decenija: socijalna umetnost, MSU, Beograd, 1969.L. Merenik, Umetnost i vlast: srpsko slikarstvo 1945-1968.Totalitarni model. L. Merenik, Politički prostori umetnosti 1929–1950, Novi Sad 2014.
Četvrta decenija: socijalna umetnost, MSU, Beograd, 1969.L. Merenik, Umetnost i vlast: srpsko slikarstvo 1945-1968.Totalitarni model. L. Merenik, Politički prostori umetnosti 1929–1950, Novi Sad 2014.

11. недеља
предавање - Социјалистички реализам у ФНР ЈУгославији, после 1943/45.
Литература: L. Merenik, Umetnost i vlast: srpsko slikarstvo 1945-1968.Totalitarni model. L. Merenik, Politički prostori umetnosti 1929–1950, Novi Sad 2014.

12. недеља
предавање - Закључна разматрања. Припрема за обавезни тест.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
A. Mitrović, Angažovano i lepo, Beograd 1983. Piter Gej, Vajmarska kultura, Beograd 1998. Lidija Merenik, Umetnost i vlast: srpsko slikarstvo 1945-1968.(poglavlje: Totalitarni model).
Општа допунска литература
A. Mitrović, Vreme netrpeljivih Beograd 2012.H. Arent, Izvori totalitarizma, Beograd 1998.E. Nolte, Fašizam u svojoj epohi, Beograd 1990.B.Grojs, Stil Staljin, Beograd 2009.
↑↑↑