Istorija umetnosti

Курс:
Државне институције у Србији и Црној Гори у 19. и почетком 20. века (докт.)
Предавачи: др Радош Љушићредовни професор
др Сузана Рајићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Уставни развитак Србије и Црне Горе, подела власти по различитим уставним моделима, политичка и грађанска права, органи власти (кнез, савет, скупштина, влада - министарства), развитак правосуђа и војног устројства. Читање докумената и њихова анализа.
Циљ изучавања курса: Упознавање са развитком државних институција српских држава у 19. и почетком 20. века
Предуслови за полагање: Просечна оцена на основним студијама 8,0 и више
Облици наставе: предавања, читање задате литературе и објављених извора и дискусија
План курса:

1. недеља
предавање - Увод у тему, договор о раду, концепција часова

2. недеља
предавање - Упознавање са изворима и литературом

3. недеља
предавање - Народна скупштина у Кнежевини/Краљевини Србији

4. недеља
предавање - Влада Србије (од Правитељствујушчег совјета до Министарског савета)

5. недеља
предавање - Ресорна министарства

6. недеља
предавање - Савет (Државни савет)

7. недеља
предавање - Правосуђе у Србији

8. недеља
предавање - Србијанска војска - реформе и уређење

9. недеља
предавање - Чиновници

10. недеља
предавање - Црна Гора - Владичанство и гувернадурство

11. недеља
предавање - Писани закони у Црној Гори и успостављање правосудног система

12. недеља
предавање - Министарски савет у Црној Гори

13. недеља
предавање - Војска Црне Горе

14. недеља
предавање - Скупштина у Црној Гори

15. недеља
предавање - Чиновнички апарат Црне Горе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Радош Љушић, Српска државност 19. века, Београд, 2008.
Драгослав Јанковић, Историја државе и права Србије 19. века, Београд, 1960.
Радош Љушић, Вожд Карађорђе, Београд, 2005.
Радош Љушић, Кнежевина Србија 1830–1839, Београд, 2004.
Петар Поповић, Црна Гора у време Петра I и Петра II, Београд, 1951.
Никола П. Шкеровић, Црна Гора на освитку XX вијека, Београд, 1964.
Општа допунска литература
Милош Јагодић, Уређење ослобођених области Србије 1912–1914: правни оквир, Београд, 2010.
Бранко Павићевић, Стварање црногорске државе, Подгорица, 2004.
Српски устави од 1835. до 1990. године са уставима Краљевине СХС и Краљевине Југославије, приредио Миодраг Радојевић, Београд, 2004.
Црногорски законици, том 4, Подгорица, 1998.
Милош Јагодић, Нови крајеви (1912–1915), Београд, 2013.
Бранко Павићевић, Данило I Петровић, Београд, 1990.
↑↑↑