Istorija umetnosti

Курс:
Одабрана поглавља из културне историје Византије (докт.)
Предавачи: др Радивој Радићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Као држава која је најдуже постојала "с ове стране Кинеског зида", Византијско царство је живело више од хиљаду и сто година, почев од заласка антике до појаве ренесансе (IV-XV век). Оно је столећима носило ореол светске империје која се простире на три континента - Европи, Азији и Африци - и која је неизмерно утицала на велики број европских држава и народа. Реч је о рафинираној и супериорној цивилизацији која је у првом миленијуму после Христа била без премца на простору ондашњег света. Њен утицај су у једном периоду примале и неке западноевропске државе латинског цивилизацијског круга, затим и исламски свет Арабљана, касније и Турака, и, нарочито, народи обухваћени проницљивом синтагмом "Бизантијски комонвелт". Чак и у временима економског и војног опадања Византији је полазило за руком да остане у културном врху средњовековног космоса. Штавише, византијски утицај је остао и после физичке пропасти Царства - реч је о тзв. феномену "Византија после Византије".
Циљ изучавања курса: Упознавање са надмоћном и рафинираном византијском цивилизацијом која је неизмерно утицала на многе средњовековне народе и државе, а поготово оне које обухватамо синтагмом "Византијски комонвелт".
Предуслови за полагање: Уписан први семестар докторских студија историје или одговарајући семестар на другим одељењима.
Облици наставе: Настава се одвија кроз предавања, али је предвиђено и да студенти пишу семинарске радове.
План курса:

1. недеља
предавање - Садржај, проблеми, методологија и циљеви курса.
-

2. недеља
предавање - Христолошке распре IV века. I и II васељенски сабор.
-

3. недеља
предавање - Несторијанство и монофизитизам. III и IV васељенски сабор.
-

4. недеља
предавање - Кодификација римског права у V и VI веку.
-

5. недеља
предавање - Деме у Византији.
-

6. недеља
предавање - Од Халкедона до Трулског сабора.
-

7. недеља
предавање - Први талас иконоборства (VIII век).
-

8. недеља
предавање - Други талас иконоборства (прва половина IX века).
-

9. недеља
предавање - Исхрана Византинаца.
-

10. недеља
предавање - Природне науке у Византији.
-

11. недеља
предавање - Географска знања у Византији.
-

12. недеља
предавање - Исихазам.
-

13. недеља
предавање - Живот на селу и у градовима.
-

14. недеља
предавање - Хумор у Византији.
-

15. недеља
предавање - Школство и образовање у Византији.
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Г. Острогорски, Историја Византије, Београд 1959. (репринт: 1991)
Oksfordska istorija Vizantije, prir. S. Mango, Beograd 2004.
Општа допунска литература
Култура Византии, I-II-III, Москва 1984-1989-1991.
С. Рансимен, Византијска цивилизација, Суботица - Београд 1964.
L. Breje, Vizantijska civilizacija, Beograd 1976.
Х. -Г. Бек, Византијски миленијум, Београд 1998.
Ј. Мајендорф, Византијско богословље. Историјски токови и догматске теме, Београд 2001.
А. В. Карташов, Васеленски сабори, прев. М. Лалић, I-II, Београд 1995.
Р. Поповић, Васељенски сабори. Одабрани документи, Београд 2007.
↑↑↑