Istorija umetnosti

Курс:
Институције римске републике (осн.)
Предавачи: др Жарко Петковићванредни професор
др Снежана Ферјанчићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Imperium, potestas. Магистрати. Сенат. Скупштине Републике. Сваки ид ових појмова се проучава не транс-епохално већ као историјски феномен.
Циљ изучавања курса: Упознавање са главним институцијама Републике: њихово формирање и промене.
Предуслови за полагање: није предвиђен услов
Облици наставе: предавања, вежбе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
J. Bleicken, Die Verfassung der Römischen Republik. Grundlagen und Entwicklung, Padeborn 1995, 7. издање.
F.F. Abbot, A History and Description of Roman Political Institutions, New York 1963, 3. издање
Th. Mommsen, Roemisches Staatsrecht, I-III, Leipzig 1887-1888, 3. издање.
J. Bleicken, Zum Begriff der roemischen Amtsgewalt. Auspicium-postestas-imperium, Nachr. d. Akad. d. Wiss. in Goettingen, phil.-hist. Kl. 1981, nr. 9.
Lilly Ross Taylor, The voting districts of the Roman Republic, Rome, I960.
Општа допунска литература
A. Heuss, Zur Entwicklung des Imperiums der roemischen Oberbeamten, Zeit. d. Sav. Stift., Rom. Abt. 64(1944) 57-133.
J. Bleicken, Das Roemische Volkstribunat. Versuch eine Analyse seiner politischen Funktion in republikansicher Zeit, Chiron 11(1981) 87-108
J. Marquardt, Roemische Staatsverwaltung, I-III, Leipzig 1881-1885, 3. издање.
W. Kunkel, Magistratische Gewalt und Senatherrschaft, у: Aufstieg und Niedergang der roemischen Welt, I 2, 1972, 3-22.
A. O’Brien Moore, Senatus, RE Suppl. 6, 1935, coll. 660-760.
↑↑↑