Istorija umetnosti

Курс:
Кипар у средњем веку (осн.)
У оквиру предмета: Кипар у средњем веку
Предавачи: др Влада Станковићредовни професор
др Лариса Вилимоновићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Острво Кипар је од најстаријих времена представљало посебан историјски феномен Источног Медитерана, својим географским положајем непосредно повезано на културно богате области Леванта, а својим политичким карактером суштински укључено у хеленски свет. Као једна од колевки хришћанства, Кипар је дочекао стварање Византијског царства као нераскидив део свете традиције нове, победничке религије, ушавши у средњи век као једна од најортодокснијих области непосредно повезана са Цариградом, престоницом нове хришћанске империје, упркос својој географској удаљености од ње. Кроз преглед историје и културе Кипра током средњег века биће тематски обрађене следеће целине, које чине историју средњовековног Кипра јединственим примером у европској историји: почеци средњовековног Кипра - између Афродите и Христа; Византијски Кипар (4.-7. век); Између Византије и Арабљана (7.-11. в.); Краткотрајна самосталност (11.-12. в.); Успутна последица крсташких ратова: Кипар под Лузињанима и Венецијом (12.-16. в.).
Циљ изучавања курса: Представљање богате и разноврсне историје и културе средњовековног Кипра, специфичног места преплитања Истока и Запада током средњег века.
Предуслови за полагање: Уписана четврта година на Одељењу за историју или одговарајући семестар на осталим одељењима. За студенте са Одељења за историју услов је да су положени сви испити са друге године.
Облици наставе: Предавања по принципу семинара са активним учешћем студената
План курса:

1. недеља
предавање - Положај Кипра
Карактеристике геополитичког положаја Кипра

2. недеља
предавање - Карактеристике острва Кипар
Географске специфичности и разноликости, климатске и природне карактеристике Кипра

3. недеља
предавање - Кипар у освит Средњег века
Преглед историје Кипра крајем антике - хришћанство и његов утицај и значај за Кипар

4. недеља
предавање - Византијски Кипар 1
Укључивање Кипра у Византијско царство; карактеристике, политичка подела, црквена организација.

5. недеља
предавање - Византијски Кипар 2
Кипар унутар Византијског царства током такозваних "тамних столећа" (6-7. в): богатство живота и значај нових врста извора који описују живот на Кипру, упркос непостојању писаних текстова.

6. недеља
предавање - Између Арабљана и Византије 1
Арабљанска освајања у Источном Медитерану и Кипар; питање такозване "заједничке" власти Арабљана и Византинаца на Кипру: нова сазнања.

7. недеља
предавање - Између Арабљана и Византије 2
Подељеност Кипра, значај нових подата и нових истраживања и другачији поглед на историју Кипра 8-10, века.

8. недеља
предавање - Повратак Кипра у Царство
Византијско освајање Кипра 965. године и укључивање у административни систем Царства. Јачање непосредног утицаја Цариграда.

9. недеља
предавање - Покушај самосталности
Отпадништво Кипра од Византије и "тиранија" Исака Комнина: увод у пораз и латинску доминацију

10. недеља
предавање - Ричард Лавље Срце и Кипар
Кипар постаје успутна жртва Трећег Крсташког похода - Ричард Лавље Срце осваја Кипар и продаје га Јовановцима а затим и протераном Јерусалимском краљу Гију Лузињану

11. недеља
предавање - Кипар под Лузињанима 1
Два и по века владавине Лузињана Кипром коренито су промениле статус и карактер острва. С једне стране, Лузињани су сачували целовитост острва, доневши, с друге стране специфичне западњачке вредности и политику, створивши јединствену политичку и културну мешавину у европском средњовековљу.

12. недеља
предавање - Кипар под Лузињанима 2
Најважнији владари, специфична култура, развој уметности и крсташке идеологије; крај владавине Лузињана и долазак Кипра под власт Млечана 1481. године,

13. недеља
предавање - Млетачки Кипар
На измаку средњег века, Кипар остаје један од последњих хришћанских бастиона у Источном Медитерану. Млетачка владавина донела је многе новине, уз покушаја стварања неосвојиве "тврђаве" од Кипра, али ипак није могла спречити османско освајање острва 1570/1. године

14. недеља
предавање - Специфичност и значај средњовековног Кипра - црква
Кипарска црква, аутокефална од 5. столећа, специфична је по свом уређењу, традицији и уметности у широко схваћеном византијском културном кругу, са значајном политичком улогом све до данашњих дана.

15. недеља
предавање - Специфичност и значај средњовековног Кипра - историја и култура
Преглед јединствености историје и културе средњовековног Кипра и дуготрајне последице на садашњост ове острвске републике.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
У договору са професором
↑↑↑