Istorija umetnosti

Курс:
Критичка музеологија и херитологија (докт.)
Предавачи: др Милан Попадићванредни професор
др Милица Божић Маројевићдоцент
др Никола Крстовићдоцент
изборни курс
Број бодова: 10.00
↑↑↑