Istorija umetnosti

Не постоје подаци о траженом курсу.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
W. Gluzinski, U podstaw muzeologii, Warszawa 1981.
- I. Maroevi?,Uvod u muzeologiju, Zagreb 1992.
- D. Bulatovi?, Muzeologija i/kao hermeneutika, Glasnik Narodnog muzeja Crne Gore, Nova serija, II knjiga (Cetinje 2005), 109-121.
T.?ola, Muzeji i marketing, Beograd 2002.
Општа допунска литература
- Д.Булатовић, “Баштина као brand или музеј као економија жеље”, Годишњак за друштвену историју 2-3 (Beograd 2004)
Za ovaj kurs postoji predava?ev rider sa svim lekcijama i hrestomatijom na CDu
- J. Glusberg, "Hladni" i "vru?i" muzeji, Muzeologija 23, Zagreb 1983.
↑↑↑