Istorija umetnosti

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Критика дијалектичког приступа (проф. др Мирослав Тимотијевић)

2. недеља
предавање - Предмет проучавања: уметност и визуелна култура (проф. др Мирослав Тимотијевић)

3. недеља
предавање - Проширивање погледа: плурализам контекста (проф. др Мирослав Тимотијевић)

4. недеља
предавање - Иконологија (мр Бодин Вуксан)

5. недеља
предавање - Реторика (мр Бодин Вуксан)

6. недеља
предавање - Естетика (доцент др Саша Брајовић)

7. недеља
предавање - Артифицирање (доцент др Ненад Макуљевић)

8. недеља
предавање - Култ и визуелна култура (доцент др Саша Брајовић)

9. недеља
предавање - Ритуал и визуелна култура (доцент др Саша Брајовић)

10. недеља
предавање - Држава, друштво и визуелна култура (доцент др Ненад Макуљевић)

11. недеља
предавање - Биографија (проф. др Мирослав Тимотијевић, доцент др Ненад Макуљевић)

12. недеља
предавање - Монографија (доцент др Ненад Макуљевић, мр Бодин Вуксан)

13. недеља
предавање - Синтеза (проф. др Мирослав Тимотијевић, доцент др Ненад Макуљевић)

14. недеља
предавање - Припрема за испит

15. недеља
предавање - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Art history, aesthetics, visual studies, ed. by Michael Ann Holly and Keith Moxey, New Haven[u.a.]: Yale University Press, 2002.
The art historian: national traditions and institutional practices, ed. by Michael F. Zimmermann, New Haven[u.a.]: Yale University Press, 2003.
↑↑↑