Istorija umetnosti

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јануарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 14.12. до 26.12.2020.
  • уплата најкасније до: 25.12.2020. /до 20%/
  • провера услова и приговори: 27.12.2020. и 28.12.2020.
  • испити: од 11. до 23.01.2021.
КОЛОКВИЈУМИ
Општа историја уметности средњег века
16.1.2021, у 14 часова  16.1.2021, у 17 часова, сала 101 сала 401

Архитектура Византије и западне Европе у средњем веку
11.1.2021, у 17 часова сала 101

Античка уметност
11.1.2021, у 14 часова сала 408

Уметност раног средњег века у Византији и западној Европи
12.1.2021, у 10 часова сала 401

Европска уметност новог века I
11.1.2021, у 10 часова сала 401

Европска уметност новог века II
11.1.2021, у 10 часова сала 401ПРЕДМЕТИ СА ОДЕЉЕЊА
Сви испити код проф. др Александра Кадијевића
12.1.2021, у 15 часова сала 401

Сви испити код проф. др Ивана Стевовића
14.1.2021, у 10 часова сала 401

Сви испити из средњег века код проф. др Јелене Ердељан
16.1.2021, у 12 часова  13.1.2021, у 10 часова, сала 401 сала 401

Античка уметност
15.1.2021, у 9 часова сала 401

Сви испити код проф. др Миодрага Марковића и проф. др Драгана Војводића
15.1.2021, у 17 часова сала 101

Сви испити код проф. др Владимира Симића
12.1.2021, у 10 часова Темпус сала

Сви испити код проф. др Милана Попадића
16.1.2021, у 12 часова кабинет 453

Сви испити код доцента др Милице Божић Маројевић
15.1.2021, у 13 часова кабинет 453

Општа историја уметности новог века
11.1.2021, у 10 часова кабинет 481

Европска историја уметности новог века I и II (стари статути)
11.1.2021, у 10 часова кабинет 481

Европска уметност новог века I
11.1.2021, у 10 часова кабинет 481

Европска уметност ренесансе и маниризма
11.1.2021, у 10 часова кабинет 481

Европска уметност барока и рококоа
11.1.2021, у 10 часова кабинет 481

Европска уметност новог века II
11.1.2021, у 10 часова Темпус сала

Европска уметност 19. века
11.1.2021, у 10 часова Темпус сала

Концепти и феномени европске уметности и визуелне културе 19. века
11.1.2021, у 9.45 часова кабинет 479

Основи уметности и визуелне културе новог и модерног доба
14.1.2021.

Српска уметност новог века II
16.1.2021, у 10 часова сала 410

Црквена уметност у Србији у XIX веку
16.1.2021, у 10 часова кабинет 483

Визуелна култура Балкана у 19. веку
16.1.2021, у 10 часова кабинет 483

Историја модерне уметности II
16.1.2021. у 10 часова сала 408

Српска уметност и визуелна култура у 20. веку
16.1.2021. у 10 часова сала 408

Уметност и власт. Политика у европској и југословенској уметности 1923-1951.
16.1.2021. у 10 часова сала 401

Историја модерне уметности I
15.1.2021, у 14.30 часова сала 408

Историја и теорија авангарди и неоавангарди
15.1.2021, у 14.30 часова сала 408

Настанак и развој ране модерне уметности
15.1.2021, у 14.30 часова сала 408

Уметност после 1945 - модерна и постмодерна
15.1.2021, у 14.30 часова сала 408

Савремена уметност: теме, тенденције и теоријски концепти
12.1.2021, у 17.30 часова сала 105

Ранохришћанска и рановизантијска уметност
15.1.2021, у 12 часова сала 401

Уметност раног средњег века у Византији и западној Европи
15.1.2021, у 10 часова сала 401

Увод у историју уметности II
12.1.2021, у 9 часова сала 409

Увод у историју уметности I
15.1.2021, у 11 часова Темпус сала

Уметност српских земаља средњег века, одабране теме
15.1.2021, у 9 часова Темпус сала

Писање о уметности
13.1.2021, у 18 часова сала 101

Методологија историје уметности
13.1.2021, у 16 часова сала 101

Теорије уметности
13.1.2021, у 16 часова сала 101

Историја историје уметности
13.1.2021, у 18 часова сала 101
↑↑↑