Istorija umetnosti

 • Хеленска књижевност
  Византологија
 • 1997 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2003 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ХЕРМОГЕНОВА ПРОГУМИАЕМАТА И ПРИСЦИЈАНОВА PRAEEXERCITAMINA)
 • 2010 - докторске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: Дросила и Харикле-стиховани роман Никите Евгенијана (Традиција и иновација у оквирима византијског романа XII столећа)
 • 2011 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: КЛАСИЧНЕ НАУКЕ)
 • 2004 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ХЕЛЕНСКА КЊИЖЕВНОСТ)
 • 1997 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА ХЕЛЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ)
 • 2006 -  2008 - Античко наслеђе код Срба
  Матица српска, Нови Сад
↑↑↑