Istorija

Предавачи: др Ђорђе Бубалоредовни професор
Историја српског народа у средњем веку са историјском географијом и старословенским језиком,
Број бодова: 10.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Ђорђе Бубалоредовни професор
Заједнички предмети, Изборни предмет 2
Број бодова: 10.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑