Istorija

Историја Рима у доба позне антике
Предавачи: др Жарко Петковићванредни професор
изборни предмет
Број бодова: 10.00
Начин полагања: усмени
Постојећи курсеви:
↑↑↑