Istorija

Државне институције у Србији и Црној Гори у 19. и почетком 20. века
Предавачи: др Радош Љушићредовни професор
др Сузана Рајићредовни професор
изборни предмет
Број бодова: 10.00
Начин полагања: писани радови, вредновање ангажовања студената на сваком часу и завршни усмени испит
Постојећи курсеви:
↑↑↑