Istorija

Цариград - Нови Рим од Константина до Јустинијана
Предавачи: др Влада Станковићредовни професор
др Радивој Радићредовни професор
изборни предмет
Број бодова: 10.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑