Istorija

Југославија и свет Хладног рата
Предавачи: др Мира Радојевићредовни професор
др Љубодраг Димићредовни професор
изборни предмет
Број бодова: 4.00
Начин полагања: усмени
Постојећи курсеви:
↑↑↑