Istorija

Курс:
Политички феномени 20. века (осн.)
У оквиру предмета: Политички феномени 20. века
Предавачи: др Милан Ристовићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Курс је посвећен неким од најважнијих процеса и појава које су обележиле историју 20. века. Предавања су подељена на хронолошке и проблемске целине: период Првог светског рата, историја међуратне Европе и ваневропског света, Други светски рат, период „хладног рата“. Пажња ће бити (поред разматрања узрока, последица и тока два светска рата, као преломних догађаја у 20. столећу) бити посвећена ширем кругу питања из политичке историје Европе и кључних држава ваневропског света, укључујући утицаје и настанак различитих идеолошких и политичких покрета. Биће разматрана питања привредне историје (привредни трендови, економске кризе и напори за њихово превазилажење, утицај ратова и идеолошких „модела“на привреду.
Циљ изучавања курса: Упознавање са основним процесима и појавама 20. века, кроз проблемске целине: Први светски рат, међуратна историја, Други светски рат, период „хладног рата“. Биће обухваћена проблематика везана за политичку и историју идеја
Предуслови за полагање: Испуњене обавезе са претходне године студија и познавање једног страног језика
Облици наставе: Предавања, вежбе, активна настава, панел дискусије и стручни разговори (са домаћим и гостујућим предавачима), активан рад са изворима, консултације
План курса:

1. недеља
предавање - Велики рат
Припреме за рат и потрага за поводом: година 1914. и јулска криза Империјализам и исходиште нових идеолошких система

2. недеља
предавање - Идеја и пракса социјалне правде
Револуције у Русији 1917 и њене идеолошке основе. Бољшевичка револуција у Русији, њене идеолошке основе и њене последице. Грађански рат, ратни комунизам, НЕП, унутрашњи обрачуни и учвршћење стаљинизма

3. недеља
предавање - Версајски систем
Основе(политичке и идејне) новог устројства послератног поретка: Вилсонових 14 тачака. Окончање рата. Конференција мира и нова политичка слика Европе.

4. недеља
предавање - Тоталитаризам - успон
Десничарске тоталитарне идеологије; настанак, основе, ширење утицаја и покрети: Италија, Немачка и остале западноевропске земље.1

5. недеља
предавање - Криза либерализма
Криза либерализма и парламентарних демократија: Француска, Велика Британија, САД (политичка, економска и друштвена криза 20-тих и 30-тих) и њихове последице.

6. недеља
предавање - Расистичка идеологија
Расизам и антисемитизам; порекло, основе, место у десним тоталитарним идеологијама и њиховој политици.

7. недеља
предавање - Далекоисточни модел
Далекоисточни модел: империјална идеологија и национализам у Јапану.

8. недеља
предавање - Рушење међународног поретка
Нацистички „нови европски поредак“ 1939-1945: Идеје, планови и реализација. Западна, источна и југоисточна Европа.

9. недеља
предавање - Холокауст
Холокауст, геноцид и «етничко преустројавање» Европе у Другом светском рату и последице.

10. недеља
предавање - Нова слика света
Промењена слика света после Другог светског рата: од ратног савезништва до идеолошке и политичке конфронтације: ка биполарном свету.

11. недеља
предавање - Идеологија и методологија хладног рата

12. недеља
предавање - Исток-Запад: стереотипи и идеологија
«Запад» и «Исток»: од стереотипа до идеологије конфронтације

13. недеља
предавање - Европска идеја
Од идеја о европској интеграцији до остварења

14. недеља
предавање - Слом комунизма
Слом система комунизма у Европи и његове последице.

15. недеља
предавање - Погрешна рачуница; «Крај историје».
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Ерик Хобсбаум, Доба екстрема, Београд 2002
C. F. Ware, Dvadesto stoljeće 1-4, Zagreb 1969.
Општа допунска литература
Пјер Ренувен, Европска криза и Први свјетски рат, Загреб 1965
Џон Робертс, Европа 1880-1945, Београд 2002
А.Џ. П. Тејлор, Борба за превласт у Европи 1848-1918, Сарајево, 1968.
Андреј Митровић, Време нетрпељивих. Политичка историја великих држава Европе 1919-1939, Београд, Београд, 1974 (друго издање: Подгорица 1999)
Чедомир Попов, Од Версаја до Данцига, Београд, 1978.
Валтер Лакер, Историја Европе 1945-1992, Београд 1999
Питер Калвокорези и Гај Винт, Тотални рата, Београд 1987
Михаел Гелер, Александар Некрич, Утопија на власти. Историја Совјетског Савеза, Подгорица 2000.
↑↑↑