Istorija

Курс:
Друштвена историја САД и Азије у 20. веку 1 (докт.)
Предавачи: др Дубравка Стојановићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: предавања: пратице највазније појаве у друштвеном животу САД и однос различитих друштвених група према њима вежбе: анализа америчке књижевности као историјског извора
Циљ изучавања курса: допунски рад на друштвеним феноменима САД који су обележии 20 век
Предуслови за полагање: неам посебних услова
Облици наставе: предавања, вежбе и индивидуални рад
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
A. Brinkley, E. Fitzpatric, America in Modern Tymes, New York 1997
↑↑↑