Istorija

Курс:
Институционална, културна и друштвена историја Римског царства (мастер)
Предавачи: др Жарко Петковићванредни професор
др Светлана Ломаванредни професор у пензији
др Снежана Ферјанчићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Студенти ће се упознати са институционалном, друштвеном и културном историјом Римског царства од оснивања Принципата до позног периода и пада Западног римског царства. У оквиру предмета ће пратити развој постојећих и настанак нових институција, изучаваће државно устројство, друштвене категорије и односе, као и главне токове културне историје.
Циљ изучавања курса: Упознавање са главнм токовима институционале, друштвене и културне историји Римског царства.
Предуслови за полагање: Нема посебних услова.
Облици наставе: Предавања, вежбе.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
The Cambridge Ancient History XI: The High Empire, AD 70-192, Cambridge 2007.
The Cambridge Ancient History X: The Augustan Empire 43 BC-AD 69, Cambridge 2006.
The Cambridge Ancient History XII: The Crisis of Empire A.D. 193-337, Cambridge 2007.
The Cambridge Ancient History XIII: The Late Empire, AD 337–425, Cambridge 2007.
The Cambridge Ancient History XIV: Late Antiquity: Empire and Successors, AD 425–600, Cambridge 2007.
Општа допунска литература
E. Stein, Histoire du Bas-Empire, Paris 1958.
T. D. Barnes, The New Empire of Diocletian and Constantine, Cambridge Mass. and London 1982.
F. F. Abott – A. C. Johnson, Municipal Administration in the Roman Empire, Princeton 1926.
W. Eck, Senatoren Von Vespasian Bis Hadrian. Prosopographische Untersuchungen mit Einschluss der Jahres- und Provinzialfasten der Statthalter, Munchen 1970.
B. Levick, The Government of the Roman Empire. A Sourcebook, London and New York 2000.
S. Treggiari, Roman Social History, London and New York 2002.
A.N. Sherwin-White, The Roman Citizenship, Oxford 1932.
Cultural Identity in the Roman Empire, ed. R. Laurence and J. Berry, London and New York 1998.
F. Millar, Rome, the Greek World and the East, Vol. 2: Government, Society and Culture in the Roman Empire, Chapel Hill and London 2004.
А. H. M. Jones, The Later Roman Empire I-III, Cambridge 1964.
↑↑↑