Istorija

Курс:
Српски народ под туђинском влашћу у 19. и почетком 20. века (осн.)
Предавачи: др Радош Љушићредовни професор у пензији
др Милош Јагодићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Политички, друштвени и културни развитак српског народа у различитим државноправним оквирима Хабзбуршке монархије и Османског царства у 19. и почетком 20. века.
Циљ изучавања курса: Упознавање са историјом српског народа у Хабзбуршкој монархији и Османском царству у 19. и почетком 20. века.
Предуслови за полагање: Редован упис на дипломске академске студије историје-мастер
Облици наставе: Предавања.
План курса:

1. недеља
предавање - Срби у Хабзбуршкој монархији од краја 18. века до 1848.
Правни оквир, политички положај, културни развитак

1. недеља
вежбе - Српска револуција и Срби у Босни и Херцеговини и Старој Србији
-

2. недеља
предавање - Срби у Босанском ејалету у првој половини 19. века
Положај, проблеми, устанци.

2. недеља
вежбе - Срби у револуцији 1848-1849.
Почетак револуције; Мајска скупштина.

3. недеља
предавање - Срби у револуцији 1848-1849.
Ратовање 1848-1849; стварање Војводства Србија и Тамишки Банат.

3. недеља
вежбе - Срби у Румелијском ејалету у првој половини 19. века
Положај, проблеми, устанци

4. недеља
предавање - Срби у Хабзбуршком царству 1849-1867.
Војводство Србија и Тамишки Банат; промена положаја српског народа после 1860; Аустро-угарска нагодба.

4. недеља
вежбе - Реформе у Турској после 1856.
-

5. недеља
предавање - Уједињена омладина српска
-

5. недеља
вежбе - Устанци Срба у Босни и Херцеговини у 6. и 7. деценији 19. века
-

6. недеља
предавање - Срби у Јужној Угарској 1867-1878.
-

6. недеља
вежбе - Срби у Османском царству 1875-1878.
Српски народ у Турској и Велика источна криза

7. недеља
предавање - Читање семинарских радова
-

7. недеља
вежбе - Читање семинарских радова
-

8. недеља
предавање - Срби у Хрватској и Славонији и Срби у Далмацији 1868-1878.
-

8. недеља
вежбе - Османско царство после Берлинског конгреса
Унутрашње промене; спољна политика

9. недеља
предавање - Срби у Јужној Угарској 1878-1914: борба за политичка права
-

9. недеља
вежбе - Срби у Османском царству 1878-1897.
Политичке и друштвене прилике.

10. недеља
предавање - Политички, привредни и културни живот Срба у Хрватској и Славонији 1878-1903.
-

10. недеља
вежбе - Срби у Османском царству 1897-1908.
Политичке и друштвене прилике.

11. недеља
предавање - Срби у Далмацији 1878-1903.
-

11. недеља
вежбе - Младотурски режим и српски народ у Османском царству
-

12. недеља
предавање - Хрватско-српска коалиција и политика новог курса у Далмацији
-

12. недеља
вежбе - Политика Србије према српском народу у Турској 1885-1912.
-

13. недеља
предавање - Босна и Херцеговина под аустро-угарском окупацијом
Правни оквир; друштво; привреда. Национални покрет Срба у Босни и Херцеговини под аустро-угарском окупацијом.

13. недеља
вежбе - Српски четнички покрет у Старој Србији и Македонији
-

14. недеља
предавање - Испит
-

14. недеља
вежбе - Испит
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Историја српског народа V-1, V-2, VI-1, VI-2, Београд 1981,1983.
В. Крестић, Историја Срба у Хрватској и Славонији 1848-1914, Београд 1995.
В. Крестић, Р. Љушић, Програми и статути српских политичких странака до 1918, Београд 1991.
А. Џ. П. Тејлор, Хабзбуршка монархија, Београд 2001.
Историја Османског царства, приредио Р. Мантран, Београд 2002.
Ј. М. Јовановић, Јужна Србија од краја 18. века до ослобођења, Београд 1941.
Косово и Метохија у српској историји, Београд 1989.
В. Стојанчевић, Јужнословенски народи у Османском царству од Једренског мира 1829. до Париског конгреса 1856. године, Београд 1971.
Т. Краљачић, Калајев режим у Босни и Херцеговини, више издања
Општа допунска литература
С. Божић, Политичка мисао Срба у Далмацији, Београд 2001.
В. Крестић, Геноцидом до Велике Хрватске, Београд 1997.
Л. Бакотић, Срби у Далмацији, више издања
Ж. Миладиновић, Тумач повластица, закона, уредаба и других наређења Српске народне автономије у Угарској, Хрватској и Славонији, Нови Сад 1897.
И. Перић, Далматински сабор 1861-1912, Задар 1978.
Повијест хрватског народа 1860-1914, Загреб 1968.
Споменица двадесетпетогодишњице ослобођења Јужне Србије 1912-1937, Скопље 1937.
Р. Грујић, Апологија српског народа у Хрватској и Славонији, више издања
Пројекти устава за Војводовину Србију настали у току српског народног покрета 1848-1849, Нови Сад 2006.
В. Гавриловић, Темишварски сабор и Илирска дворска канцеларија (1790-1792), Нови Сад 2005.
Д. Микавица, Политичка идеологија Светозара Милетића, Нови Сад 2006.
Историја Мађара, Београд 2002.
↑↑↑