Istorija

Курс:
Византинци и Балкан 12-14. век (осн.)
У оквиру предмета: Византинци и Балкан 12-14. век
Предавачи: др Влада Станковићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Талас великих промена захватио је читаву Европу од краја 11. века са покретањем крсташких похода, унутрашње трансформације Виазнтијског царства и успостављања новог односа снага на Балкану на самом почетку 12. столећа, склапањем чврстог савеза између нове царске династије у Цариграду и угарске краљевске породице, којим је Балкан постао заједничко поље интереса и деловања. Кроз приказ промена кроз које је прошло само Византијско царство, прилагођавања политике и дипломатије Цариграда новим политичким околностима, развоја најмоћнијих балканских држава - Србије и Бугарске - и њиховог међусобног односа, биће објашњена еволуција Балкана и византијске балканске политике, све до продора Османлија и њиховог коначног уништења средњовековних балканских држава.
Циљ изучавања курса: Представљање политике Византијског царства према Балкану у бурним временима крсташки ратова, пада Цариграда и византијске обнове које је донело кључне промене на Балкан, као и ставова Византинаца према њиховим балканским суседима.
Предуслови за полагање: Уписана четврта година и дати сви испити са друге године за стиденте са Одељења за историју, уписан одговарајући семестар на осталим одељењима.
Облици наставе: Предавања по принципу семинара, уз учешће студената
План курса:

1. недеља
предавање - Увод
Византијски кратки 11. век (1025-1081) и Балкан

2. недеља
предавање - Долазак Комнина
Ситуација у царству и на Балкану у време доиласка на власт Алексија Комнина 1081. године

3. недеља
предавање - Нова солидарност
Успостављање новог система: Дукља и Бодин

4. недеља
предавање - Између Византије и Угарске
Византијски савез са Угарском и положај Балкана

5. недеља
предавање - Јован Комнин и Балкан
Учвршћивање угарско-византијског савеза и јачање власти Цариграда на Балкану

6. недеља
предавање - Манојло Комнин и Балкан
Успостављање царског ауторитета: избор царевих миљеника; појављивање Стефана Немање

7. недеља
предавање - После смрти моћног Манојла Комнина
Реакције након смрти цара Манојла Комнина и борба за његово наслеђе: Угарска, Србија и рађање нове бугарске државе

9. недеља
предавање - У освит краха царства
Положај и савези у деценији која је претходила паду Цариграда у руке крсташа 1204. године

10. недеља
предавање - Борба за византијско наслеђе, 1204-1261
Нове политичке прилике, нови савези и нове могућности: Епир, Никеја, Србија и Бугарска

11. недеља
предавање - Након обнове Царства, 1261-1299
Још један низ политичких потреса, тренутна превласт Цариграда под Михаилом Палеологом, Унија цркава, фактор Татара, кохезија Србије и Милутиново потпуно окретање Визатији.

12. недеља
предавање - Надмоћ Србије на Балкану, 1299-1355
Укључена у најближи савез са Цариградом, српска средњовековна држава доживљава свој зенит, истовремено са слабљењем Бугарске и великим унутрашњим борбама у Византији. Византијски утицај постаје све снажнији и свеобухватнији, како у политичком и идеолошком, тако и у духовном погледу.

13. недеља
предавање - Византијска краткотрајна реконкиста
Византија успева да у последњој трећини 14. века на кратко постане поново доминантна хришћанска политичка сила на Балкану.

14. недеља
предавање - Значај Балкана у византијској политици, 12-14. века

15. недеља
предавање - Заједништва и супарништва на хришћанском Балкану, 12-14. век
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
У договору са професором
↑↑↑