Istorija

Курс:
Кипар у средњем веку (мастер)
У оквиру предмета: Кипар у средњем веку
Предавачи: др Влада Станковићредовни професор
др Лариса Вилимоновићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Острво Кипар је од најстаријих времена представљало посебан историјски феномен Источног Медитерана, својим географским положајем непосредно повезано на културно богате области Леванта, а својим политичким карактером суштински укључено у хеленски свет. Као једна од колевки хришћанства, Кипар је дочекао стварање Византијског царства као нераскидив део свете традиције нове, победничке религије, ушавши у средњи век као једна од најортодокснијих области непосредно повезана са Цариградом, престоницом нове хришћанске империје, упркос својој географској удаљености од ње. Кроз преглед историје и културе Кипра током средњег века биће тематски обрађене следеће целине, које чине историју средњовековног Кипра јединственим примером у европској историји: почеци средњовековног Кипра - између Афродите и Христа; Византијски Кипар (4.-7. век); Између Византије и Арабљана (7.-11. в.); Краткотрајна самосталност (11.-12. в.); Успутна последица крсташких ратова: Кипар под Лузињанима и Венецијом (12.-16. в.).
Циљ изучавања курса: Представљање богате и разноврсне историје и културе средњовековног Кипра, специфичног места преплитања Истока и Запада током средњег века.
Предуслови за полагање: Уписане мастер студије
Облици наставе: Предавања по принципу семинара са активним учешћем студената
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
У договору са професором
↑↑↑