Istorija

Курс:
Грчки језик 2 (осн.)
У оквиру предмета: Грчки језик 2
Предавачи: др Мирослав Вукелићдоцент
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Током другог семестра учења грчког језика на овој студијској групи предвиђено је следеће градиво: заменице, бројеви и сва времена глагола I или о-конјугације.
Циљ изучавања курса: Циљ наставе Грчког језика 2 је да током једног семестра оспособи студенте за самостално превођење свих реченица и текстова предвиђених за ову студијску групу, а који се налазе у уџбенику.
Предуслови за полагање: Испуњене предиспитне обавезе на предмету Грчки језик 1.
Облици наставе: Студенти током семестра читају основне текстове из уџбеника, који су предвиђени као вежбе уз основно граматичко градиво (око 50 реченица укупно).
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (аутори: проф.др Милан Будимир и проф. др Љиљана Црепајац, Научна књига, Београд 1997).
ГРАМАТИКА ГРЧКОГ ЈЕЗИКА (аутор: проф. др Бојана Шијачки - Маневић, Плато, Београд 2001).
↑↑↑