Istorija

Курс:
Југославија и свет Хладног рата - општи курс
Предавачи: др Мира Радојевићредовни професор
др Љубодраг Димићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Теоријска настава садржи предавања која говоре о међународном положају Југославије на крају Другог светског рата, њеном однос према земљама Истока и Запада, сарадњи и споровима са балканским суседима, лидерској позицији у покрету који је окупљао неангажоване земље Трећег света. Биће разматрана суштина политике мирољубиве активне коегзистенције коју је Југославија водила, њено супротстављање трци у наоружању, политици интересних сфера, колонијализму и блоковској подели света, као и конкретан ангажман у великом интернационалним кризама Хладног рата. Практична настава: оспособљавање студената да самостално анализирају историјске изворе и литературу, да критички мисле и своја сазнања презентују у усменом облику и писаној форми.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са основним карактеристикама унутрашњеполитичког и међународног положаја Југославије; стицање основних сазнања о историјским изворима и релевантној научној литератури, њеним дометима, савременим правцима и проблемима.
Предуслови за полагање: Редовно похађање наставе и испуњавање школских (договорених ) обавеза.
Облици наставе: Настава обухвата предавања, вежбе, индивидуалне консултације, дискусије и рад на документима.
Обавезе студената: Редовно присуствовањe часовима и активно учешће у наставном процесу; семинарски рад
Начин оцењивања рада и резултата: Структура предиспитних обавеза: Редовност присуствовања часовима и активно учешће у наставном процесу – 10; припрема семинарског рада и остале активности – 10; семинарски рад – 20= 40. Структура и вредновање испита: Усмени испит – 60
План курса:

1. недеља
предавање - Извори и историографија о Хладном рату и спољној политици Југославије
Упознавање са релевантним историјским изворима и фазама друштвеног развоја које су одредиле природу историографске литературе о Хладном рату и спољној политици Југославије

1. недеља
вежбе - Извори и историографија о Хладном рату и спољној политици Југославије
Упознавање са релевантним изворима и одабраном литературом

2. недеља
предавање - Југославија и свет 1945 - 1
Свет изашао из рата оптерећен мноштвом проживљеног, подељен на Исток и Запад, са сучељеним интересима, идеологијама и политичким системима; Југославија на Истоку – споразуми о пријатељству, сарадњи и узајамној помоћи као исходиште спољнополитичке оријентације

2. недеља
вежбе - Југославија и свет 1945 - 1
Рад на релевантним изворима и одабраној литератури

3. недеља
предавање - Југославија и свет 1945 - 2
Југославија у сукобу са Западом; свет иза Гвоздене завесе; идеологија и међународна политика – револуционарни центар за Балкан, главни анти- империјалистички експонент према Западу, комунистички покрет који иза себе има аутентичну револуцију и стоји „уз бок“ СКП(б)-у

3. недеља
вежбе - Југославија и свет 1945 - 2
Рад на релевантним изворима и одабраној литератури

4. недеља
предавање - Југославија и Исток - 1
Југославија, СССР и земље „народне демократије 1945-1948

4. недеља
вежбе - Југославија и Исток - 1
Рад на релевантним изворима и одабраној литератури

5. недеља
предавање - Југославија и Исток - 2
Време отвореног сукоба 1948- 1953

5. недеља
вежбе - Југославија и Исток - 2
Рад на релевантним изворима и одабраној литератури

6. недеља
предавање - Југославија и Исток -3
Помирење, поверење и разочарење 1953-1956

6. недеља
вежбе - Југославија и Исток -3
Рад на релевантним изворима и одабраној литератури

7. недеља
предавање - Југославија и Запад - 1
Време сукоба 1945-1948

7. недеља
вежбе - Југославија и Запад - 1
Рад на релевантним изворима и одабраној литератури

8. недеља
предавање - Југославија и Запад - 2
Време испуњено политичком, економском и војном сарадњом

8. недеља
вежбе - Југославија и Запад - 2
Рад на релевантним изворима и одабраној литертури

9. недеља
предавање - Југославија и балкански суседи
Контакти Београда, Атине и Анкаре; Балкански пакт

9. недеља
вежбе - Југославија и балкански суседи
Рад на релевантним изворима и одабраној литератури

10. недеља
предавање - Југославија и балкански суседи
Контакти Београда, Атине и Анкаре; Балкански пакт

10. недеља
вежбе - Југославија и балкански суседи
Рад на релевантним изворима и одабраној литератури

11. недеља
предавање - Нова спољнополитичка оријентација: Југославија и Трећи свет - 2
Формирање и рад покрета несврстаних земаља: преломнице - Београд 1961, Каиро 1964, Лусака 1970, Хавана 1979

11. недеља
вежбе - Нова спољнополитичка оријентација: Југославија и Трећи свет - 2
Рад на релевантним изворима и одабраној литератури

12. недеља
предавање - Југославија и велике интернационалне кризе Хладног рата - 1
Тршћанска криза; Суецка криза; Мађарска криза

12. недеља
вежбе - Југославија и велике интернационалне кризе Хладног рата - 1
Рад на релевантним изворима и одабраној литератури

13. недеља
предавање - Југославија и велике интернационалне кризе Хладног рата -2
Кубанска криза, Прашко пролеће; Нова спољнополитичка оријентација

13. недеља
вежбе - Југославија и велике интернационалне кризе Хладног рата -2
Рад на релевантним изворима и одабраној литератури

14. недеља
предавање - Персонални чиниоци у Хладном рату - 1
Тито и државници Истока и Запада

14. недеља
вежбе - Персонални чиниоци у Хладном рату - 1
Рад на релевантним изворима и одабраној литератури

15. недеља
предавање - Персонални чинилац у Хладном рату -2
Тито и државници Трећег света; Синтетички поглед на чиниоце Хладног рата и место Југославије у њему

15. недеља
вежбе - Персонални чинилац у Хладном рату -2
Рад на релевантним изворима и одабраној литератури
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Б. Петрановић, Историја Југославије 1918-1988, III, Beograd 1988.
Општа допунска литература
Љ. Димић, Јосип Броз, Никита Сергејевич Хрушчов и мађарско питање, Токови историје, 1-4, 1998, 23-60.
Д. Бекић, Југославија у Хладном рату, Загреб 1988.
Д. Богетић, Југославија и Запад 1952-1955, Београд 2001.
Б. Петрановић, Југославија, велике силе и балканске земље 1945-1948, Искуство народне демократије као партијске државе, Београд 1994.
О. А. Вестад, Глобални хладни рат, Београд 2008.
Џ.Л. Гедис, Хладни рат, Београд 2003.
Л. Лис, Одржавање Тита. Америка, Југославија и хладни рат, Београд 2003.
А. Б. Едемскиј, От конфликта к нормализацији. Советско-југославские отношенија в 1953-1956. годах, Москва 2008.
↑↑↑