Istorija

Курс:
Односи између Србије и Црне Горе у 19. и почетком 20. века (осн.)
Предавачи: др Радош Љушићредовни професор
др Милош Јагодићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Политички, привредни и културни односи између Србије и Црне Горе у 19. и почетком 20. века као интегративни и дезинтегративни чиниоци у процесу српске националне интеграције.
Циљ изучавања курса: Упознавање са историјом односа између српских држава Србије и Црне Горе у 19. и почетком 20. века.
Предуслови за полагање: Редован упис четврте године године основних студија; редовно похађање наставе у складу са статутом факултета.
Облици наставе: Предавања.
План курса:

1. недеља
предавање - Србија и Црна Гора за време Првог српског устанка.

2. недеља
предавање - Владичанство и Књажевство (1815-1851).

3. недеља
предавање - Односи 1851-1875.

4. недеља
предавање - Ратно савезнштво и ривалитет у Великој источној кризи.

5. недеља
предавање - Разилажења и покушаји побољшања односа 1878-1903.

6. недеља
предавање - Сарадња у националној политици и династијски ривалитет 1903-1912.

7. недеља
предавање - Србија и Црна Гора у Балканским ратовима 1912-1913.

8. недеља
предавање - Питање уједињења Србије и Црне Горе.

9. недеља
предавање - Србија и Црна Гора у Првом светском рату 1914-1916.

10. недеља
предавање - Односи у емиграцији; уједињење 1918.

11. недеља
предавање - Просветне и привредне везе Србије и Црне Горе. Насељавање Црногораца у Србији.

12. недеља
предавање - Закључна разматрања
Интегративни и дезинтегративни чиниоци у односима Србије и Црне Горе.

13. недеља
предавање - Испит.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Г. Јакшић, В. Вучковић, Спољна политика Србије за владе кнеза Михаила. Први балкански савез, Београд 1963.
Р. Јовановић, Политички односи Србије и Црне Горе 1860-1878, Цетиње 1977.
Н. Ракочевић, Политички односи Црне Горе и Србије 1903-1918, Цетиње 1961.
Д. Вујовић, Уједињење Црне Горе и Србије, Титоград 1962.
Д. Живојиновић, Велике силе и црногорско питање. Невољни савезници, Београд 1995.
Ђ. Пејовић, Исељавања Црногораца у 19. вијеку, више издања.
М. Ђуровић, Црногорске финансије, више издања.
Р. Љушић, Српска државност 19. века, Београд 2008.
Р. Љушић, Вожд Карађорђе, више издања
Љ. Дурковић-Јакшић, Србијанско-црногорска сарадња (1830-1851), Београд 1957.
Односи Србије и Црне Горе у 19. веку (1804-1903), приредио П. Поповић, Београд 1987.
Историја српског народа V-1, VI-1, VI-2, Београд 1981, 1983.
Општа допунска литература
С. Поповић, Мемоари, Цетиње, Подгорица 1995.
Г. Вуковић, Мемоари 1-3, Цетиње, Титоград 1985.
Н. Петровић, Мемоари, више издања.
Р. Љушић, Добри брат и кум Никола или Гавро Вуковић о црногорско-србијанским односима (мемоари, Цетиње 1996), Србија 19. века 3, Београд 2005.
Р. Љушић, Милан Пироћанац о Црној Гори, Црногорцима, Брдима и Брђанима, Србија 19. века 3, Београд 2005.
Б. Павићевић, Данило I Петровић Његош, Београд 1990.
Љ. Дурковић-Јакшић, Учешће Црне Горе, Српског приморја, Брда и Херцеговине у Карађорђевом устанку, Гласник СПЦ 7-9 (1954).
Ј. Јовановић, Црногорско-српски односи за време Првог српског устанка, Историјски записи 9 (1953).
М. Војводић, Србија у међународним односима крајем 19. и почетком 20. века, Београд 1988.
Н. Ражнатовић, Књаз Никола и проглашење Милана Обреновића за краља Србије 1882, Историјски записи 3 (1966).
Н. Ражнатовић, О раду радикалске опозиције, кнеза Петра Карађорђевића и књаза Николе против режима краља Милана у Србији 1883-1889, Историјски записи 1 (1966).
Н. Ражнатовић, Књаз Никола и намеснички режим у Србији 1889-1893, Историјски записи 4 (1968).
Н. Ражнатовић, Посјета књаза Николе Београду 1896. и краља Александра Цетињу 1897. године, Историјски записи 2 (1968).
Д. Живојиновић, Краљ Петар Карађорђевић, више издања.
Н. Шкеровић, Црна Гора на освиту 20. вијека, Београд 1964.
↑↑↑