Istorija

Курс:
Југославија у Другом светском рату: сукобљене нације, вере и идеологије (докт.)
Предавачи: др Мира Радојевићредовни професор
др Љубодраг Димићредовни професор
др Александар Животићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Теоријска настава обухвата анализу порекла и корена националних, верских и идеолошких подела, њихове кулминације у условима окупације, пораза грађанског концепта на коме је држава до тада постојала, уобличавање новог, револуционарног победничког модела и принудног заборава трагично страдалих зарад националног помирења. Практична настава обухвата стручне и научне разговоре о историјским изворима, њиховој сазнајној вредности и проверљивости, дометима постојеће литературе о Југославији у Другом светском рату, посебно њеним ревизионистичким опредељењима и уобличавању нових методолошка решења, што све заједно треба да се као стручан квалитет испољи у историографским радовима.
Циљ изучавања курса: Систематизовање и уобличавање знања из проблематике курса, праћено њиховим критичким вредновањем, теоријско-методолошко приступање истраживаним проблемима и исказивање сопственог научног мишљења.
Предуслови за полагање: Завршене основне академске студије историје или Дипломске академске студије историје (мастер), редовно похађање наставе и испуњавање договорених школских обавеза.
Облици наставе: Предавања, вежбе, заједничка истраживања, рад на историјским изворима, индивидуалне консултације и међусобна размена стечених искустава и сазнања.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни час
Разговор о програму предавања, њиховом садржају и циљу

2. недеља
предавање - Подељено друштво – Краљевина Југославија уочи Априлског рата 1941.

3. недеља
предавање - Питање одговорности за војни пораз

4. недеља
предавање - Српско-хрватски сукоб у емиграцији

5. недеља
предавање - Српски народ као објекат освете незадовољних нација и вероисповести

6. недеља
предавање - Унутарсрпске поделе: између отпора и дефетизма

7. недеља
предавање - Српска православна црква под окупацијом

8. недеља
предавање - Католичка црка – између хришћанског милосрђа и оданости режиму НДХ

9. недеља
предавање - Револуционарни субјект: од ослободилачког рата до социјалне револуције

10. недеља
предавање - „Партизанска федерација“ наспрам „Велике Србије“

11. недеља
предавање - Србија у јесен 1944: „кључна“ земља рата

12. недеља
предавање - Победници и поражени

13. недеља
предавање - „Авети грађанског рата“

14. недеља
предавање - Држава помирења: олаки опроштаји и изнуђени заборави

15. недеља
предавање - Завршни час: Разговор о стеченим сазнањима
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Б. Петрановић, Историја Југославије 1918–1988, II, Београд 1988.
Б. Петрановић, Србија у Другом светском рату 1939–1945, Београд 1992.
Општа допунска литература
М. Радојевић, „Избегличка влада Краљевине Југославије и југословенска државна идеја“, у: Други свјетски рат – 50 година касније, Подгорица 1997, 215-226.
Љ. Димић, Историја српске државности, Нови Сад 2001.
М. Грол, Лондонски дневник 1941–1945, Београд 1990.
В. Терзић, Слом Краљевине Југославије 1941. године, 1-2, Београд 1982.
Б. Кризман, Павелић и усташе, 1-3, Загреб 1978.
З. Вучковић, Од отпора – до грађанског рата, Лондон 1984.
Б. Кочовић, Жртве Другог светског рата у Југославији, Лондон 1985.
↑↑↑