Istorija

Курс:
Југославија и свет Хладног рата (мастер)
Предавачи: др Мира Радојевићредовни професор
др Љубодраг Димићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава обухвата предавања о међународном положају Југославије на крају Другог светског рата, односима које је имала са земљама Истока и Запада, суседима и државама Трећег света. Биће разматрана суштина политике мирољубиве активне коегзистенције коју је Југославија водила, њено супротстављање трци у наоружању, политици интересних сфера, колонијализму и блоковској подели света, као и конкретан ангажман у великим интернационалним кризама Хладног рата. Практична настава: овладавање научним методом; оспособљавање студената да самостално истражују историјске изворе и критички анализирају релевантне а по типу, садржају и пореклу различите историјске изворе и историографску литературу; неговање критичке мисли, културе стручног дијалога и прецизног саопштавања својих мисли и сазнања у усменом облику и путем писаних радова.
Циљ изучавања курса: Продубљивање знања о кључним проблемима унутрашњеполитичког и међународног положаја Југославије стечених на основним студијама; о изворима и научној литератури; стручно савлађивање и критичко вредновање научне литературе; самосталан рад.
Предуслови за полагање: Редовно похађање наставе и испуњавање школских (договорених ) обавеза; способност за самостални стручни и научни рад.
Облици наставе: Настава обухвата предавања, вежбе, индивидуалне консултације, дискусије, самостални и групни рад на историјској грађи и историографској литератури.
План курса:

1. недеља
предавање - Извори и историографија о Хладном рату и спољној политици Југославије
Упознавање са релевантним историјским изворима и фазама друштвеног развоја које су одредиле природу историографске литературе о Хладном рату и спољној политици Југославије

1. недеља
вежбе - Извори и историографија о Хладном рату и спољној политици Југославије
Упознавање са релевантним изворима и одабраном литературом

2. недеља
предавање - Југославија и свет 1945 - 1
Свет изашао из рата оптерећен мноштвом проживљеног, подељен на Исток и Запад, са сучељеним интересима, идеологијама и политичким системима које изграђује; Југославија на Истоку – Споразум о пријатељсву, сарадњи и узајамној помоћи као исходиште спољнополитичке оријентације

2. недеља
вежбе - Југославија и свет 1945 - 1
Самостални истраживачки рад у оквирима дате теме; анализа релевантних историјских извора уз примену историјског метода; критичко савлађивање одабране историографске литературе

3. недеља
предавање - Југославија и свет 1945 - 2
Југославија у сукобу са Западом; свет иза гвоздене завесе; идеологија и међународна политика – револуционарни центар за Балкан, главни анти- империјалистички експонент према Западу, комунистички покрет који иза себе има аутентичну револуцију и стоји „уз бок“ СКП(б)-у

3. недеља
вежбе - Југославија и свет 1945 - 2
Самостални истраживачки рад у оквирима дате теме; анализа релевантних историјских извора уз примену историјског метода; критичко савлађивање одабране историографске литературе

4. недеља
предавање - Југославија и Исток - 1
Југославија, СССР и земље „народне демократије“ 1945-1948; године узајамне сарадње

4. недеља
вежбе - Југославија и Исток - 1
Самостални истраживачки рад у оквирима дате теме; анализа релевантних историјских извора уз примену историјског метода; критичко савлађивање одабране историографске литературе

5. недеља
предавање - Југославија и Исток - 2
Време отвореног сукоба 1948- 1953. Блокада граница, отказивање економских уговора, оружани инциденти, пропагандни рат, репресија; стаљинистичким методима против стаљинизама; процес дестаљинизације

5. недеља
вежбе - Југославија и Исток - 2
Самостални истраживачки рад у оквирима дате теме; анализа релевантних историјских извора уз примену историјског метода; критичко савлађивање одабране историографске литературе

6. недеља
предавање - Југославија и Исток -3
Помирење, поверење и разочарење 1953-1956. Тајна преписка, сусрети и „договори“; Јосип Броз и Никита Хрушчов

6. недеља
вежбе - Југославија и Исток -3
Самостални истраживачки рад у оквирима дате теме; анализа релевантних историјских извора уз примену историјског метода; критичко савлађивање одабране историографске литературе

7. недеља
предавање - Југославија и Запад - 1
Време сукоба 1945-1948. Перцепција другог – Југославија и Запад

7. недеља
вежбе - Југославија и Запад - 1
Самостални истраживачки рад у оквирима дате теме; анализа релевантних историјских извора уз примену историјског метода; критичко савлађивање одабране историографске литературе

8. недеља
предавање - Југославија и Запад - 2
Време испуњено политичком, економском и војном сарадњом.

8. недеља
вежбе - Југославија и Запад - 2
Самостални истраживачки рад у оквирима дате теме; анализа релевантних историјских извора уз примену историјског метода; критичко савлађивање одабране историографске литературе

9. недеља
предавање - Југославија и балкански суседи
Контакти Београда, Атине и Анкаре; Балкански пакт

9. недеља
вежбе - Југославија и балкански суседи
Самостални истраживачки рад у оквирима дате теме; анализа релевантних историјских извора уз примену историјског метода; критичко савлађивање одабране историографске литературе

10. недеља
предавање - Нова спољнополитичка оријентација: Југославија и Трећи свет - 1
Титова путовања у земље Азије и Африке; сусрети Тито- Нехру – Насер; принципи мирољубиве активне коегзистенције; од Бандунга до Београда 1955-1961; Формирање покрета несврстаних земаља

10. недеља
вежбе - Нова спољнополитичка оријентација: Југославија и Трећи свет - 1
Самостални истраживачки рад у оквирима дате теме; анализа релевантних историјских извора уз примену историјског метода; критичко савлађивање одабране историографске литературе

11. недеља
предавање - Нова спољнополитичка оријентација: Југославија и Трећи свет - 2
Формирање и рад покрета несврстаних земаља: преломнице - Београд 1961, Каиро 1964, Лусака 1970, Хавана 1979.

11. недеља
вежбе - Нова спољнополитичка оријентација: Југославија и Трећи свет - 2
Самостални истраживачки рад у оквирима дате теме; анализа релевантних историјских извора уз примену историјског метода; критичко савлађивање одабране историографске литературе

12. недеља
предавање - Југославија и велике интернационалне кризе Хладног рата - 1
Тршћанска криза; Суецка криза; Мађарска криза

12. недеља
вежбе - Југославија и велике интернационалне кризе Хладног рата - 1
Самостални истраживачки рад у оквирима дате теме; анализа релевантних историјских извора уз примену историјског метода; критичко савлађивање одабране историографске литературе

13. недеља
предавање - Југославија и велике интернационалне кризе Хладног рата -2
Кубанска криза, Прашко пролеће, спољнополитичко „окретање“ Европи

13. недеља
предавање - Југославија и велике интернационалне кризе Хладног рата -2
Самостални истраживачки рад у оквирима дате теме; анализа релевантних историјских извора уз примену историјског метода; критичко савлађивање одабране историографске литературе

14. недеља
предавање - Персонални чиниоци у Хладном рату - 1
Тито и државници Истока и Запада

14. недеља
вежбе - Персонални чиниоци у Хладном рату - 1
Самостални истраживачки рад у оквирима дате теме; анализа релевантних историјских извора уз примену историјског метода; критичко савлађивање одабране историографске литературе

15. недеља
предавање - Персонални чинилац у Хладном рату -2
Тито и државници Трећег света; Синтетички поглед на чиниоце Хладног рата и место Југославије у њему

15. недеља
вежбе - Персонални чинилац у Хладном рату -2
Самостални истраживачки рад у оквирима дате теме; анализа релевантних историјских извора уз примену историјског метода; критичко савлађивање одабране историографске литературе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Б. Петрановић, Историја Југославије 1918-1988, III, Београд 1988.
Општа допунска литература
Љ. Димић, Јосип Броз, Никита Сергејевич Хрушчов и мађарско питање, Токови историје, 1-4, 1998, 23-60.
Д. Богетић, Југославија и Запад 1952-1955, Београд 2001.
Д. Бекић, Југославија у Хладном рату, Загреб 1988.
Б. Петрановић, Југославија, велике силе и балканске земље 1945-1948, Искуство народне демократије као партијске државе, Београд 1994.
О. А. Вестад, Глобални хладни рат, Београд 2008.
Џ.Л. Гедис, Хладни рат, Београд 2003.
Л. Лис, Одржавање Тита, Америка, Југославија и хладни рат, Београд 2003.
А.Б. Едемскиј, От конфликта к нормализацији. Советско-југославские отношенија в 1953-1956. годах, Москва 2008.
↑↑↑