Istorija

Курс:
Државне институције у Србији и Црној Гори у 19. и почетком 20. века (докт.)
Предавачи: др Радош Љушићредовни професор
др Сузана Рајићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Уставни развитак Србије и Црне Горе, подела власти по различитим уставним моделима, политичка и грађанска права, органи власти (кнез, савет, скупштина, влада - министарства), развитак правосуђа и војног устројства. Читање докумената и њихова анализа
Циљ изучавања курса: упознавање са развитком државних институција српских држава
Предуслови за полагање: просечна оцена на основним студијама 8,0 и више
Облици наставе: предавања, читање задате литературе и објављених извора и дискусија
План курса:

1. недеља
предавање - увод у тему, договор о раду, концепција часова

2. недеља
предавање - Упознавање са изворима и литературом

3. недеља
предавање - Народна скупштина Србије

4. недеља
предавање - Влада Србије (Министарски савет)

5. недеља
предавање - Ресорна министарства

6. недеља
предавање - Савет (Државни савет)

7. недеља
предавање - Правосуђе у Србији

8. недеља
предавање - Србијанска војска - реформе и уређење

9. недеља
предавање - Чиновници

10. недеља
предавање - Владичансво и гувернадурство

11. недеља
предавање - Писани закони у Црној Гори и успостављање правосудног система

12. недеља
предавање - Министарски савет у Црној Гори

13. недеља
предавање - Војска Црне Горе

14. недеља
предавање - Скупштина у Црној Гори

15. недеља
предавање - чиновнички апарат Црне Горе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Радош Љушић, Вожд Карађорђе,1-2, Београд 2000.
Радојевић Миодраг, Српски устави: 1835 – 1990, Београд 2004.
Р. Љушић,Српска државност 19. века, Београд 2008.
Драгослав Јанковић, Историја државе и права Србије 19. века, Београд 1960.
Црногорски законици, 1-5, Подгорица 1998.
Илија Радосављевић, Развој уређења судова у Црној Гори, Историјски записи, X-2, 1954.
Павел Аполонович Ровински, Црна Гора, IV, Државни живот (1851-1907), Цетиње-Срем.Карловски-Н.Сад 1994.
Општа допунска литература
Драгослав Јанковић, Српска држава првог устанка, Београд 1984.
Владе Србије, 1805-2005, група аутора.
Драга Вуксановић-Анић, Стварање модерне српске војске, Београд 1993.
Владимир Јовановић, Министарство унутрашњих дела Краљевине Србије, 1882-1903, докторска теза, Београд 2005.
↑↑↑