Istorija

Курс:
Српске политичке странке у 19. и почетком 20. века (мастер)
Предавачи: др Милош Јагодићредовни професор
др Сузана Рајићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Почеци страначког окупљања у Србији и продор идејних политичких образаца са запада и истока; моделирање и прилагођавање либералних, социјалистичких, конзервативних и радикалских идеја до оснивања првих партија. Конституисање странака, њихови политички програми, социјална структура, вође и начини борбе. Анализа страначких програма - спољна и унутрашња политика странака; упоређивање главних програмских начела и њихово спровођење у пракси
Циљ изучавања курса: стицање знања из историје политичких и страначких односа у Кнежевини и Краљевини Србији
Предуслови за полагање: нема посебних услова
Облици наставе: предавања, читање задате литературе и објављених извора и дискусија
План курса:

1. недеља
предавање - увод у тему, договор о раду, концепција часова

2. недеља
предавање - 2. недеља, Упознавање са изворима и литературом- предавања

3. недеља
предавање - 3. недеља, Политичке идеје у Србији - историјат и развитак- предавања

4. недеља
предавање - 4. недеља:Социјална структура и организација Народне Радикалне странке

5. недеља
предавање - 5. недеља: Социјална структура и организација Српске Напредне странке

6. недеља
предавање - 6. недеља: Социјална структура и организација Народно-либералне странке

7. недеља
предавање - 7. недеља: Нове политичке странке поч. 20. века
Нове странке - узроци настанка: Самостална радикална; Српска социјалдемократска; Српска народна велика сељачка слога, Народна (Национална странка), Српска конзервативна странка

8. недеља
предавање - 8. недеља:Анализа и поређење страначких програма и статута

9. недеља
предавање - 9. недеља: Странке на власти: замишљени и остварени учинак

10. недеља
предавање - 10. недеља: Коалициони страначки договори у 19. и поч.20. в.

11. недеља
предавање - 11. недеља: Српска интелигенција у страначком животу

12. недеља
предавање - 12. недеља:Елементи партијске борбе: начела и демагогија

13. недеља
предавање - 13. недеља:Партијска гласила: слика странке и друштва

14. недеља
предавање - 14.недеља: Владари дин.Обреновић према партијама и страначком животу у земљи

15. недеља
предавање - 15.недеља: Владари дин.Карађорђевић према партијама и страначком животу у земљи
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Р. В. Крестић, Р. Љушић, Програми и статути српских политичких странака до 1918, Београд 1991.
Драгослав Јанковић, Рађање парламентарне демократије, Политичке странке у Србији XIX века, Београд 1997.
Миливоје Поповић, Борбе за парламентарни режим у Србији, Београд 1939.
С. Рајић, Белешке Милана С. Пироћанца, Београд 2004.
Андрија Раденић, Радикална странка и Тимочка буна. Историја Радикалне странке – доба напредњаштва, 1 – 2, Зајечар 1988.
Зборник радова, Српске политичке генерације 1788 – 1918, Београд 1998, (група аутора)
Живан Живановић, Политичка историја Србије у другој половини 19. века, 1-4, Београд 1923-1925.
Општа допунска литература
Милован Ђ. Миловановић, "О парламентарној влади", Београд 1888.
Јаша Продановић, "Историја политичких странака и струја у Србији", Београд 1947.
Радојевић Миодраг, Српски устави: 1835 – 1990, Београд 2004.
Олга Обрадовић-Поповић, Парламентаризам у Србији од 1903. до 1914, Београд 1998.
Сузана Рајић, "Мемоари српских либерала", у: Зборник радова: Перо и повест.Српско друштво у сећањима, Београд 1999.
↑↑↑