Istorija

Курс:
Нумизматички извори за историју римског Царства (докт.)
Предавачи: др Жарко Петковићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Номинали. Реверси, Аверси. Римска царска нумизматика према епохама и темама.
Циљ изучавања курса: Самостално и критичко коришћење нумизматичких извора при проучавању историје римског Царства.
Предуслови за полагање: нема предвиђених услова
Облици наставе: предавања, вежбе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
К. Christ, Antike Numismatik. Einfuehrungen und Bibliographie, Darmstadt 1991 (треће издање).
R.A.G. Carson, Coins of the Roman Empire, London 1990
M. Grant, From Imperium to Auctoritas, Cambridge 1946.
C.H.V. Sutherland, Roman History and Coinage 44 BC-AD 69, Oxford 1987.
K. Butcher, Roman Provincial Coins. An Introduction to the "Greek Imperials", London 1988.
Општа допунска литература
H. Mattingly / E.A. Sydenham, et al., Roman Imperial coinage, I-X, London, 1923-1994.
P.V. Hill, The Dating and Arrangment of the Undated Coins of Rome Ad 98-148, London 1970.
G. Lacam, La Fin de l’Empire Romain et le Monnayage Or en Italie. Lucerne 1983.
A. Burnett/ M. Amandry/ P. Ripollès, Roman Provincial Coinage, I, London-Paris, 1992.
H. Mattingly et al, Coins of the Roman Empire in the British Museum, I-VII, London 1932-1962.
M. Grant, Roman Imperial Money, London 1954.
↑↑↑