Istorija

Курс:
Римска историја (осн.)
У оквиру предмета: Римска историја
Предавачи: др Жарко Петковићванредни професор
др Светлана Ломаванредни професор у пензији
др Снежана Ферјанчићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 11.00
Садржај курса: Основни преглед историје Рима од оснивања Града до пропасти Западног римског царства. Студенти ће се на основу историјских извора упознати са политичком, институционалном, економскоми, друштвеном и културном историјом. Посебна пажња биће посвећена централнобалканским провинцијама од времена њиховог оснивања па до пропасти тековина античке цивилизације (582. године).
Циљ изучавања курса: Овладавање основним појмовима, постизање знања и разумевање историјских извора и епохе; способност анализе историјских догађаја.
Предуслови за полагање: Нема предвиђених услова
Облици наставе: Предавања, вежбе.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Н. А. Машкин, Историја старог Рима, Београд, поглавља: I, III-XI, XII 1, XIV-XXII, XXIV-XXV, XXVII--XXIX, XXXII-XXXVIII, XXXIX 1-2.
Будимир-Флашар,Преглед римске књижевности,Београд 1963 (стр.117-142;180-188;193-197; 202-206;243-258;269-282;300-301;315-324;332-338;346-350;394-405;471-478; 538-562;593-596;611-615;631-638.
Оксфордска историја римског света (приредили Џ. Бордман, Џ. Грифин, О. Мари), Београд 1999 (стр. 15-72; 87-120; 142-304; 423-450).
М. Ростовцев, Историја старог света, Београд 2004, Рим, поглавља XIX-XX
М. Н. Ђурић, Историја хеленске књижевности, Београд 2003, 713-730 (Плутарх)
Царска повест, предговор Ж. Петковић, I-XI, XXIII-XXXVII, Београд 2008.
Полибије, Историје, предговор М. Рицл, стр. 7-34, Нови Сад 1988.
Апијан, Римски грађански ратови, предговор Ф. Папазоглу, стр. V-XX, Београд 1967.
Лектира: Царска повест, Маркo Аурелијe, Београд 2008.
Лектира: Тит Ливије, Историја Рима I, књ. I-II, V, Београд 1991, Историја Рима II, књ. VI, Београд 1995.
Лектира: Дела божанског Августа, Београд 2000.
Лектира: Светоније, Повијест двананаест римских царева: Август, Веспазијан, Ријека 1975.
Лектира: Тацит, Анали књ. I-II, VI, 21-57; XV 33 -- XVI, 35, Београд 1970.
Лектира: Амијан Марцелин, Историја, књ. XX-XXI, Београд 1998
Лектира: Плутарх, Успоредни животописи: Емилије Паул, Гај и Тиберије Грах, Сула, Цицерон, Цезар, Загреб 1989. Неке од ових биографија могу се прочитати и у преводу М. Ђурића: Плутарх, Славни ликови антике, Нови Сад 1978.
Лектира: Полибије, књ: I-III, VI 1-18, Нови Сад 1988.
Лектира: Цезар, Галски рат, I књ. и Грађански рат, I и II књ. Нови Сад 1980. Постоји и превод Т. Смердла: Cezar, Moji ratovi, Zagreb 1972.
Лектира: Салустије, Катилинина завера, Београд 1996.
Лектира: Апијан, Римски грађански ратови, књ. I-II, Београд 1967.
↑↑↑