Istorija

Курс:
Византијска цивилизација (осн.)
У оквиру предмета: Византијска цивилизација
Предавачи: др Влада Станковићредовни професор
др Радивој Радићредовни професор
др Лариса Вилимоновићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Приказ комплексних основа византијске цивилизације дубљим увидом у све њене аспекте, од најопштијих, спољашњих, појавних карактеристика до духовних и културних основа на којима је ова више од миленијума почивала. Током два семестра студентима ће бити представљени елементи који су чинили византијску цивилизацију по много чему специфичну не само у средњовековним, већ и у модернијим оквирима. Детаљним прегледом од општијих ка појединачним и конкретнијим појавама, приказом начина размишљања, животних прилика као и примерима биографија најкактеристичнијих представника својих епоха, биће предочена разноврсна друштвена подлога на којој је израсла византијска средњовековна цивилизација.
Циљ изучавања курса: Циљ курса је упознавање студената са вредностима и особинама византијске цивилизације, са разноврсношћу једног света на чијој је периферији изникла и српска средњовековна држава
Предуслови за полагање: Уписан одговарајући семестар на одељењу за историју или на другим одељењима која имају овај предмет као изборни
Облици наставе: Предавања уз интеракцију студената, са пуно заједничког рада у сагледавању и тумачењу појава
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Оксфордска историја Византије, ур. С. Манго. Београд 2006 (Поглавље 8: Препород Учености и Поглавље 11: Палеолошка ученост)
Ј. Кодер, Византијски свет. Београд 2011 (издавачка кућа "Утопија)
↑↑↑