Istorija

Курс:
Грчка епиграфика класичног и хеленистичког периода (мастер)
Предавачи: др Мирко Обрадовићванредни професор
др Маријана Рицлредовни професор у пензији
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Изучава се грчка епиграфика као најважнија помоћна историјска дисциплина за разумевање грчке историје класичног и хеленистичког периода. Анализирају се на конкретним примерима најважније врсте натписа на тврдом материјалу (камену и металу): закони, декрети градова, краљевска писма, државни уговори, почасни натписи, дедикације, манумисије, надгробни споменици. Пажња је посвећена реконструкцији текста натписа и специфичностима језика и стила који су забележени на епиграфским споменицима.
Циљ изучавања курса: Стицање основних знања из грчке епиграфике.
Предуслови за полагање: Oсновно знање старогрчког језика
Облици наставе: Предавања-вежбе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
G. Klaffenbach, Griechische Epigraphik, Göttingen 1957
А. G. Woodhead, The Study of Greek Inscriptions, Cambridge 1959
B. H. McLean, An Introduction to Greek Epigraphy, Ann Arbor 2002.
Општа допунска литература
W. Dittenberger, Sylloge Inscriptionum Graecarum, Leipzig 1915-24
W. Dittenberger, Orientis Graeci Inscriptiones Selectae, Leipzig 1903
R. Meiggs, A Selection of Greek Historical Inscriptions, Oxfоrd 1969.
↑↑↑