Istorija

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Особености раносредњовековне српске историје

1. недеља
предавање - Типологија и основне одлике извора за рани средњи век

2. недеља
предавање - Византијски извори 5–10. века

2. недеља
предавање - Дела Константина Порфирогенита као основни извор рану српску историју

3. недеља
предавање - Византијски извори 11–12. века

3. недеља
предавање - Летопис попа Дукљанина
Основне одлике и оцена изворне вредности

4. недеља
предавање - Дубровачке хронике као извор за рану српску историју
Лукаревић, Орбин, Гундулић, Растић, Рањина

4. недеља
предавање - Печати византијских провинцијских намесника и српских архоната

5. недеља
предавање - Западни извори – млетачке хронике, немачки писци, италијански анали. . .

5. недеља
предавање - Извори папске провенијенције

6. недеља
предавање - Угарски извори (повеље, хронике)

6. недеља
предавање - Мљетски или Локрумски фалсификати као извор за рану историју

7. недеља
предавање - Преглед и оцена најважнијих научних радова из раносредњовековне историје Срба

7. недеља
предавање - Осврт на резултате аерхеолошких истраживања

8. недеља
предавање - Савремена историографија и псеудоисториографија о најстаријој историји Срба

8. недеља
вежбе - Постојбина и досељавање Словена

9. недеља
вежбе - Христијанизација на Балкану

9. недеља
вежбе - Досељавање Срба – осврт на различита тумачења

10. недеља
вежбе - Сукоб Цариграда и Рима за духовну власт на Балкану

10. недеља
вежбе - Моравска мисија и њен одјек на покрштавање и развитак културе Јужних Словена

11. недеља
вежбе - Постанак и територијални распоред српских држава и области

11. недеља
вежбе - Србија између Бугарске и Византије 1

12. недеља
вежбе - Србија између Бугарске и Византије 2

12. недеља
вежбе - Наслеђе Првог Бугарског царства – Самуило, Петар Одељан, Ђорђе Војтех

13. недеља
вежбе - Дукља у 11. веку

13. недеља
вежбе - Најстарије историја Босне

14. недеља
вежбе - Српски велики жупани и Византија

14. недеља
вежбе - Династија Вукановића
Родослов, везе с европским дворовима, титуле

15. недеља
вежбе - Угарско-византијски односи на Балкану

15. недеља
вежбе - Библиографски оглед на задату тему
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Историја српског народа 1, Београд 1994.
Историја Црне Горе 1, Титоград 1967.
Стефан Немања – Свети Симеон Мироточиви. Историја и предање, зборник радова, Београд 2000.
Византијски извори за историју народа Југославије I–IV, Београд 1955–1970.
Ј. Калић, Европа и Срби, Београд 2006.
Т. Живковић, Портрети српских владара (IX–XII век), Београд 2006.
С. Ћирковић, Срби у средњем веку, Београд 2005.
↑↑↑