Istorija

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни час
увод у тему, договор о раду, концепција часова

2. недеља
предавање - Упознавање са изворима и литературом

3. недеља
предавање - Народна скупштина

4. недеља
предавање - Грађанска и политичка права

5. недеља
предавање - Влада (Министарски савет)

6. недеља
предавање - Ресорна министарства

7. недеља
предавање - Савет (Државни савет)

8. недеља
предавање - Правосуђе

9. недеља
предавање - Војска

10. недеља
предавање - Чиновници
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Р. Љушић, Историја српске државности. Србија и Црна Гора – нововековне српске државе, Нови Сад 2001.
Драгослав Јанковић, Историја државе и права Србије 19. века, Београд 1960.
Исти, Српска држава првог устанка, Београд 1984.
Радослав Перовић, Први српски устанак. Акта и писма на српском језику, 1804-1808, Београд 1978.
Радојевић Миодраг, Српски устави: 1835 – 1990, Београд 2004.
Владе Србије, 1805-2005, група аутора.
Драга Вуксановић-Анић, Стварање модерне српске војске, Београд 1993.
Владимир Јовановић, Министарство унутрашњих дела Краљевине Србије, 1882-1903, докторска теза, Београд 2005.
Црногорски законици, 1-5, Подгорица 1998.
Илија Радосављевић, Развој уређења судова у Црној Гори, Историјски записи, X-2, 1954.
Павел Аполонович Ровински, Црна Гора, IV, Државни живот (1851-1907), Цетиње-Срем.Карловски-Н.Сад 1994.
↑↑↑