Istorija

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни час
увод у тему, договор о раду, концепција часова

2. недеља
предавање - Упознавање са изворима и литературом

3. недеља
предавање - Срби у Хабзбуршком царству
правни оквир, положај; учешће у револуцији 1848/9,УОС

4. недеља
предавање - Срби у Јужној Угарској
српско-мађарски односи и борба ѕа национално-црквену аутономију

5. недеља
предавање - Срби у Хрватској и Славонији
политички, привредни и културни живот

6. недеља
предавање - Срби у Далмацији
политички, привредни и културни живот

7. недеља
предавање - Срби у Турском царству
политичке и друштвене прилике; национални покрет Срба

8. недеља
предавање - Босна и Херцеговина под аустроугарском влашћу

9. недеља
предавање - Везе Срба изван Србије са матицом

10. недеља
предавање - Турско и аустријско наслеђе код српског народа
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Историја српског народа 5-1, 5-2, 6-1, 6-2, Београд, више издања
В. Крестић, Историја Срба у Хрватској и Славонији 1848 - 1914, Београд 1991.
M. Екмечић, Устанак у Босни 1875-1878, Сарајево 1960.
Косово и Метохија у српској историји, група аутора, Београд 1989, (текст Душана Батаковића)
Т. Краљачић, Калајев режим у Босни и Херцеговини, 1882-1903, Сарајево 1982.
Софија Божић, Политичка мисао Срба у Далмацији: Српски лист/глас 1880-1904, Београд 2002.
Дејан Микавица, Политичка идеологија Светозара Милетића, Нови Сад 2006.
Л. Ракић, Јаша Томић (1856-1922), Нови Сад 1986.
Балкански уговорни односи, 1, Приредио М. Стојковић, Београд 1996.
↑↑↑