Istorija

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни час
увод у тему, договор о раду, концепција часова

2. недеља
предавање - Упознавање са изворима и литературом

3. недеља
предавање - Српска револуција у српској и страној историографији: појам, процеси, исход

4. недеља
предавање - Српска револуција - главна обележја фаза и њихова узрочно-последична веза

5. недеља
предавање - Међународни уговори, Портина јавно-правна акта, двовлашће

6. недеља
предавање - Вазална држава - аутономија под руским покровитељством

7. недеља
предавање - Вазална држава - аутономија под европским покровитељством

8. недеља
предавање - Црна Гора - основе државности

9. недеља
предавање - Црна Гора - Владичанство (до 1852)

10. недеља
предавање - Црна Гора - Књажевина (1852-1878)
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Р. Љушић, Историја српске државности. Србија и Црна Гора – нововековне српске државе, Нови Сад 2001.
Р. Љушић, Књига о начертанију. Национални и државни програм Кнежевине Србије, Београд 1993 (више издања)
Р. Љушић, Кнежевина Србија 1830-1839, Београд 2004 (друго издање)
Р. Љушић, Тумачење Српске револуције у историографији 19. и 20. века, Београд 1992.
Р. Љушић, Вожд Карађорђе, 1-2, Смедеревска Паланка 1993, Г. Милановац 1995.
С. Јовановић, Уставобранитељи и њихова влада, (1838-1858), Београд 1912, 1990.
С. Јовановић, Друга влада Милоша и Михајла (1858-1868), Београд 1923, 1990.
С. Јовановић, Влада Милана Обреновића 1-2 (1868-1878, 1878-1889), Београд 1926/7, 1990.
Бранко Павићевић, Стварање црногорске државе, Подгорица 2004 (друго издање)
Бранко Павићевић, Данило I Петровић Његош, књаз црногорски и брдски, Београд 1990
↑↑↑