Istorija

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни час
увод у тему, договор о раду, концепција часова

2. недеља
предавање - Упознавање са изворима и литературом

3. недеља
предавање - Политичке идеје у Србији - историјат и развитак

4. недеља
предавање - Социјална структура српских политичких странака

5. недеља
предавање - Српска интелигенција у страначком животу

6. недеља
предавање - Анализа и поређење страначких програма и статута

7. недеља
предавање - Странке на власти: замишљени и остварени учинак

8. недеља
предавање - Елементи партијске борбе: начела и демагогија

9. недеља
предавање - Партијска гласила: слика странке и друштва

10. недеља
предавање - Однос српских владара према партијама и страначком животу у земљи
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
В. Крестић, Р. Љушић, Програми и статути српских политичких странака до 1918, Београд 1991.
Драгослав Јанковић, Рађање парламентарне демократије, Политичке странке у Србији XIX века, Београд 1997.
Олга Обрадовић-Поповић, Парламентаризам у Србији од 1903. до 1914, Београд 1998.
Миливоје Поповић, Борбе за парламентарни режим у Србији, Београд 1939.
Андрија Раденић, Радикална странка и Тимочка буна. Историја Радикалне странке – доба напредњаштва, 1 – 2, Зајечар 1988.
Зборник радова, Српске политичке генерације 1788 – 1918, Београд 1998, (група аутора)
Радојевић Миодраг, Српски устави: 1835 – 1990, Београд 2004.
↑↑↑