Istorija

 • Историја српског народа у Угарској од Аустро-угарске нагодбе 1867. до слома Аустро-Угарске 1918.
  Општа историја Угарске у епохи аустро-угарског дуализма (1867-1918).
 • 2012 - основне студије - Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Нови Сад
 • 2013 - мастер студије - Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд
 • 2017 - докторске студије - Универзитет у Београду, Филозофски факултет
 • 2020 - научни сарадник - Универзитет у Београду, Филозофски факултет
  (ужа научна област: хуманистичке науке - историја)
 • 2017 - истраживач-сарадник - Универзитет у Београду, Филозофски факултет
  (ужа научна област: хуманистичке науке - историја)
 • 2014 -  2017 - Српска нација-интегративни и дезинтегративни процеси
  Филозофски факултет Универзитета у Београду (Стипендиста)
 • 2018 -  Српска нација-интегративни и дезинтегративни процеси
  Филозофски факултет Универзитета у Београду (Истраживач-сарадник)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)



↑↑↑