Istorija

  • Историја српског народа у 19. и почетком 20. века
  • 2016 - основне студије - Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд
  • 2017 - мастер студије - Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд
  • 2018 - истраживач-приправник - Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд
    (ужа научна област: хуманистичке науке - историја)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑